ชวนไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล

 

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอเชิญชวนให้คุณพ่อที่ยังสูบบุหรี่ ไม่สูบในบ้าน เพราะควันบุหรี่มือสองที่ลูกหลานและคนใกล้ตัวได้รับ นอกจากเป็นสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้และทำให้เกิดอาการหืดจับแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวว่า จากการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกในปี พ.ศ.2554 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป  36.0% คิดเป็นจำนวน 19.5 ล้านคน ยังได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน โดยร้อยละ 62.2  ของครัวเรือนไทยไม่มีข้อห้ามการสูบบุหรี่ในบ้านร้อยละ 32.1  ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบ้าน  ที่เหลืออนุญาตให้สูบเป็นกรณีไป ซึ่งย่อมหมายความว่าเด็ก ๆ หลายล้านคนจะมีโอกาสได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านด้วย  ซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มีหลักฐานยืนยันว่าควันบุหรี่เป็นต้นเหตุ  โดยโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองในเด็ก คือ การเป็นหวัดบ่อย หูอักเสบเรื้อรัง  อาการผิดปกติทางเดินหายใจ  ทารกตายเฉียบพลัน  โรคทางเดินหายใจส่วนล่าง  ส่วนโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองในผู้ใหญ่ คือ การระคายเคืองจมูก  โรคหัวใจขาดเลือด  มะเร็งปอด  ภาวะผิดปกติในระบบสืบพันธุ์สตรี  ดังนั้นบ้านต้องปลอดควันบุหรี่  การไม่สูบบุหรี่ในบ้านทำให้ผู้สูบบุหรี่สูบน้อยลง และช่วยให้เลิกสูบง่ายขึ้นด้วย  ถ้าหากเลิกสูบไม่ได้ก็ต้องพยายามไม่สูบให้เด็ก ๆ เห็น เพราะสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานห่างไกลบุหรี่คือ ไม่สูบเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเห็น โดยเฉพาะในบ้าน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดทำชุดสื่อรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ อาทิ โมบายบ้านปลอดบุหรี่  กล่องออมสิน แผ่นพับปากนก  สติ๊กเกอร์บ้านปลอดบุหรี่ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง และรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้าน โดยใช้โอกาสวาระสำคัญ  วันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม  2555  รวมถึงการรณรงค์ต่อเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2556 ท่านที่สนใจขอรับสื่อรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ได้ทาง www.smokefreezone.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

Shares:
QR Code :
QR Code