ชวนแท็กซี่-วินจยย.เข้าร่วมประกันสังคม

ที่มา : เดลินิวส์ 


ชวนแท็กซี่จยย.รับจ้างอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันตน thaihealth


แฟ้มภาพ


ชวนอาชีพอิสระ ร่วมเข้าระบบ "ประกันสังคม มาตรา 40" นำ ร่องดึง"แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง" ทั่วประเทศร่วมโครงการ แจกคิวอาร์โค้ด ให้เป็นฐานกระบอกเสียงสร้างการรับรู้ "ประกันสังคม มาตรา 40"ด้าน เลขาฯ สปส. เชื่อ ภายใน 4 ปี อาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึง 5 ล้านคน


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง" เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายประกันสังคม ภายใต้คอนเซปต์ "สปส. จัดให้ Taxi สุขใจ วินมอเตอร์ไซค์สุขจริง"


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้วางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยยกระดับให้ก้าวข้ามการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อประชาชนจำนวนมาก การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยขณะนี้มีแรงงานทั่วประเทศกว่า 37 ล้านคน มีแรงงานในระบบ 12 ล้านคน นอกนั้นเป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนแรงงานอิสระอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว 4 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.5 ล้านคน ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2.5 ล้านคน และยังมีอีกกว่า 20 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงาน และให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ รัฐบาลเห็นว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิต และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและให้เกิดความเท่าเทียม โดยจะให้กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ เป็นส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมภาคสมัครใจ ตามมาตรา 40 ให้แก่ทุกกลุ่มอาชีพอิสระได้ทราบและชักชวนให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อสร้างหลักประกันให้ตัวเองและครอบครัวในอนาคต ซึ่งปัจจุบันสามารถชำระค่าประกันสังคมได้สะดวกมากขึ้นหลายช่องทาง


ด้าน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การเข้าสู่ระบบประกันสังคมในปัจจุบัน อำนวยความสะดวก โดยสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code แล้วกรอกข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน และ สปส. ตั้งเป้าว่าภายใน 4 ปี จะมีประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคม 5 ล้านคน โดยนอกจากกลุ่มแท็กซี่และกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้ว จะจัดกิจกรรมในระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ และชักชวนเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคมด้วย นอกจากนี้ยังเตรียมออก พ.ร.ก. เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์อายุในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม จากเดิมกำหนดไม่เกิน 60 ปี จะขยายให้ไม่เกิน 65 ปี


ประกันสังคมมาตรา 40 นั้น สำนักงานประกันสังคม เพิ่ม 3 ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40  ที่เป็นบุคคลทั่วไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ทั้งนี้การจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ต่อเดือน ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน และทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท ต่อเดือน สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครองมี  5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าตอบแทนขาดรายได้  1.เป็นผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป  ทางเลือกที่ 1-3 จะได้รับวันละ 300 บาท  2.เป็นผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรักษา รพ. ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป)  ทางเลือกที่ 1-3 จะได้รับวันละ 200 บาท 3. เงื่อนไขการรับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ทางเลือกที่ 1-2 จะได้รับไม่เกิน 30 วันต่อปี ส่วนทางเลือกที่ 3 จะได้รับไม่เกิน 90 วันต่อปี  และ 4. ผู้ป่วยนอก (ไม่นอน รพ.) หยุดไม่เกิน 3 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน) ทางเลือกที่ 1-2 จะได้รับวันละ 50 บาท ส่วนทางเลือกที่ 3 จะไม่ได้รับการคุ้มครอง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ