ชวนเลิกบุหรี่ถวาย ร.9 รับเดือนรอมฎอน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ผู้จัดการ Online


ชวนเลิกบุหรี่ถวาย ร.9 รับเดือนรอมฎอน thaihealth


สสจ.ปัตตานี ชวนเลิกบุหรี่โดยใช้ฤกษ์ดี วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเชิญชวนเลิกบุหรี่รับเดือนรอมฎอน


นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอันดับดับต้นๆ ของการเสียชีวิต องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ เนื่องจากทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 6 ล้านคนต่อปี และจะเพิ่มเป็น 8 ล้านคนต่อปี ในปี 2573 กระทรวงสาธารณสุข ต้องการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วย และการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นภัยสุขภาพที่สามารถป้องกันได้ กระทรวงสาธรณสุข จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั่วประเทศได้ร่วมกันดำเนินการโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 มีคนไทยสูบบุหรี่กว่า 11.4 ล้านคน ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 50,000 คน อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดโป่งพอง ผู้สูบบุหรี่แต่ละคนอายุสั้นลงเฉลี่ย 12 ปี และจะป่วยหนัก ทรมาน สูญเสียคุณภาพชีวิตก่อนเสียชีวิตเฉลี่ย 2 ปี ในส่วนจังหวัดปัตตานี มีสถิติผู้สูบบุหรี่ สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศตลอดมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อยากเห็นคนปัตตานี มีสุขภาวะที่ดี ห่างไกลโรค ห่างไกลบุหรี่ ขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และ อสม. ร่วมกันช่วยคนให้เลิกบุหรี่ โดยขอให้ใช้วันที่ 31 พฤษภาคม นี้ ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกัน ที่พี่น้องมุสลิมถือศิลอดในเดือนรอมฎอน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเลิกบุหรี่ ที่สำคัญ คือ ต้องปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ ตั้งแต่ปฐมวัยและวัยประถมศึกษาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ ตามคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 “บุหรี่ : คือ ตัวร้าย ทำลายการพัฒนา”

Shares:
QR Code :
QR Code