ชวนเดินไชน่าทาวน์ ผ่าน walk.in.th

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ฉบับที่ 1 มกราคม 2562


ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว  Team Content  www.thaihealth.or.th และ สสส


ชวนเดินไชน่าทาวน์ ผ่าน walk.in.th thaihealth


ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันว่างของใครหลายๆ คนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร เชื่อแน่ว่าหลายคนนึกถึงพื้นที่ที่สามารถถ่ายรูปเช็คอินสวยๆ ใช้ชีวิตท่องเที่ยวอย่างไม่เร่งรีบ แน่นอนว่ามีหลายพื้นที่  หากแต่พื้นที่ที่รองรับการเดินท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย-จีน อย่าง ‘ตลาดน้อย’ กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจของใครหลายๆ คน


ไชน่าทาวน์ หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ตลาดน้อย คือหนึ่งในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานที่สำคัญ เช่น ศาสนสถาน ร้านค้า ร้านอาหารเก่าแก่จำนวนมาก ตั้งอยู่ในตรอกซอยภายในชุมชนที่รถยนต์เข้าไม่ถึง ดังนั้นหากต้องการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องอาศัยการเดินเท่านั้น ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ของพื้นที่แห่งนี้


โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก ได้ทำการเก็บข้อมูลเส้นทางสัญจรในเขตสัมพันธวงศ์ และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลให้คนไม่อยากเดินในย่านไชน่าทาวน์ มีดังนี้


1.ความไม่สะดวกสบายในการเดิน


2.มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น


3.ไม่รู้จักเรื่องราวของพื้นที่


4.ไม่รู้จักเส้นทาง


จากปัจจัยข้างต้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในการจัดทำ เว็บแอป walk.in.th  ที่สามารถบอกทิศทางและบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่สำคัญในมิติของความเป็นท้องถิ่น โดยเมื่อปลายปี 2563 สสส.-กลุ่มปั้นเมือง เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ชวนสำรวจ 10 เส้นทางน่าเดิน ย่านเมืองเก่า เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไทย-จีน พัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เอื้อสุขภาวะที่ดี


ชวนเดินไชน่าทาวน์ ผ่าน walk.in.th thaihealth


นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจที่พื้นที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง แม้ในยามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พื้นที่นี้ยังยืนหยัดและรับมือได้  พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส


“ สสส. ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  และมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพื้นที่ที่สร้างสรรค์ และใช้กิจกรรมการเดินผ่านพื้นที่แห่งวัฒนธรรมแห่งนี้ รวมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยการเปิดเว็บแอป walk.in.th เพื่อช่วยในการเดินท่องเที่ยวในย่านนี้ แสดงออกถึงความพร้อมของชุมชนในการรับมือความเปลี่ยนแปลง ทุกคนจะได้เรียนรู้และแบ่งปันสุขภาวะด้วยการเดิน” นางมัทนา กล่าว


ชวนเดินไชน่าทาวน์ ผ่าน walk.in.th thaihealth


นายจุฤทธิ์ กังวานภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการย่านน่าเดินเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวถึงที่มาของเว็บแอป walk.in.th ว่าว่า  สสส.ก็มียุทธศาสตร์ในการเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับคนทุกกลุ่มวัย มองว่าเรื่องการเดินเป็นตัวที่ตอบได้อย่าง ตรงไปตรงมา เว็บแอปนี้มาจากโจทย์ที่ว่า เราคุยกับชุมชนในเขตว่า ถ้าสมมุติว่าเพื่อนมา อยากแนะนำที่ท่องเที่ยวและเส้นทางใดที่ปลอดภัย นำมาสู่ 10 เส้นทางน่าเดินที่มีความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันอยู่ อย่างน้อยคนยุคใหม่ได้เห็นศักยภาพของพื้นที่และยังอยากอยู่ต่อ เรามีต้นทุนที่เราไม่ต้องไปสร้างใหม่ ใช้จากต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว มาทำประโยชน์ให้มากขึ้น ซึ่ง 10 เส้นทาง สามารถเลือกได้จากเว็บแอป ทำให้การเดินมีความสนุกมากยิ่งขึ้น


ชวนเดินไชน่าทาวน์ ผ่าน walk.in.th thaihealth


ทำไมต้องเดินในไชน่าทาวน์


1.เป็นศูนย์รวมมรดกวัฒนธรรมไทย-จีน และอีกหลากหลายเชื้อชาติ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่แก่นของวัฒนธรรมยังคงเดิม


2.กระแสการท่องเที่ยวของไชน่าทาวน์ดีขึ้นมาก ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นย่านการค้าปลีก-ส่ง และโด่งดังเรื่องอาหารการกินตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน


3.การคมนาคมง่ายและสะดวกสบาย ทั้งท่าเรือเจ้าพระยา และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน


4.เปิดโอกาสให้ศิลปินและคนรุ่นใหม่ สามารถเข้ามาสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ในพื้นที่ ทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะไปจนถึงการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้


ชวนเดินไชน่าทาวน์ ผ่าน walk.in.th thaihealth


เพราะสุขภาวะเป็นเป้าหมายสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งวัฒนธรรม นับว่าการเดินเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันก็ทำให้มีเวลาในการปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี


วันหยุดสุดสัปดาห์นี้หากท่านยังไม่รู้จะไปที่ไหน เตรียมชาร์ตแบตมือถือให้เต็มที่ สสส.ชวนเดินไชน่าทาวน์ ผ่าน www.walk.in.th เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านการเดินไปด้วยกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ