ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ thaihealth


กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 มี.ค. 62 


งานปิดเทอมสร้างสรรค์ชวนกันอ่านสร้างสุข เพราะวรรณกรรมเป็นสื่อที่จุดประกายแรงบันดาลใจ ส่องทางแห่งความหวังและก่อพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เชิญชวนร่วมกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนอ่านวรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอสมุดแห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code