ชวนสมัครค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชวนสมัครค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ thaihealth


ชวนเด็กและเยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ "ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์" ค่ายเยาวชนแห่งการพัฒนาตัวเอง


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี ชวนเด็กและเยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ "ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์" ค่ายเยาวชนแห่งการพัฒนาตัวเอง ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคุณธรรมเด็กไทย 5.0 ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ ผ่านรูปแบบค่ายกิจกรรมที่ผสานเทคนิคการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ พร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม ในช่วงปิดภาคการศึกษานี้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นชั้น ป.4-6 จัดระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม และ รุ่นชั้น ม.1-3 จัดระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 15 กันยายน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 คนเท่านั้น


ติดตามรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟซบุ๊ก Thailand Super Camp 2018 สอบถามโทร 0-2610-2375

Shares:
QR Code :
QR Code