ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

แฟ้มภาพ

 

ป.ป.ช. จับมือ ACT และ สสส. จัดงานวิ่ง “Good Guy Run ปีที่ 2” คอนเซ็ปต์ “Thumbs UP” ยกนิ้วชวนคนไทยโชว์ DNA ยกย่องแสดงพลังความดี วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

 

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมความดี “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 2 (Good Guy Run 2019)” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน ในวันที่ 1 ธ.ค.2562 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ 

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริต พยายามสร้างสังคมให้เกิดค่านิยมสุจริต การเคารพกติกา เป็นสังคมที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดกิจกรรมวิ่ง “กู๊ด กาย รัน” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thumbs UP” หรือการยกนิ้วโป้งแสดงสัญลักษณ์ของการชื่นชมในการทำความดี โชว์ลายนิ้วมือเป็นเหมือน DNA แห่งความดีของตัวคุณ โดยเชิญชวนชาวไทย แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดี ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงร่วมเชิดชูคนดี และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการเชิดชูคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งมาร่วมงานมากถึง 3,500 คน

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ACT คือองค์กรเอกชนที่ต้องการเป็นพลังสังคมขับเคลื่อนให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยและสังคมไทยยอมรับไม่ได้ เราเชื่อว่าความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะต้องแข่งขันกับตัวเองแล้ว ยังต้องรักษาความซื่อสัตย์ด้วยตัวเองด้วย เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการโกงหรือลัดเส้นทางวิ่ง โดย “กู๊ด กาย รัน” ได้ให้นักวิ่งยึดพันธกิจสำคัญในการวิ่ง 6 ข้อ คือ 1. BIB เราไม่ขาย 2. มาตรงลงทะเบียน Check in ก่อนสตาร์ท 3. ออกตัวเนี๊ยบ ไม่แซง ไม่แทรก 4. วิ่งครบทุกหมุด ฟินสุดตลอดเส้นทาง 5. รอยยิ้มและน้ำใจ อาวุธใหม่ในการวิ่ง 6. จบแบบเท่ๆ อวดความดี การันตี ความมีวินัย

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเพื่อชีวิตที่ดี มีสุขภาวะ ด้วยแนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER)” เนื่องมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนทุ่มเทให้กับหน้าที่ การงาน หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จนมองข้ามความสำคัญ คือ “สุขภาพ” เพราะการมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานให้ชีวิตด้านอื่นประสบความสำเร็จ และมีคุณค่า การวิ่ง เป็นกิจกรรมทางกายที่คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำได้ง่าย นอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายแล้ว ยังเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจ และยังก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม เพราะนอกจากจะต้องมีวินัยในตนเอง การเคารพกฎกติกาการแข่งขัน หรือเคารพสิทธิของผู้อื่น ไปพร้อมกันถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต สสส.จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตดีทั้งสุขภาพกาย และใจ ชีวิตดีเริ่มที่เรา และสังคมจะดีขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากพวกเราด้วยเช่นกัน

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ในวงการวิ่งมาร่วมมอบประสบการณ์เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานสำหรับนักวิ่งไทยและผู้จัดการแข่งขันให้ก้าวสู่มาตรฐานวิ่งระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากปัจจุบันงานวิ่งในประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้จัดให้ความสำคัญต่อการจัดงานวิ่งที่มีมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่พันธกิจที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีแก่นักวิ่งและสังคมนักวิ่งให้มีมาตรฐานไปพร้อมกัน เพราะการวิ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียชีวิตที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  กล่าวว่า สำหรับงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน 2019” แบ่งเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย วิ่ง 13 กม. วิ่ง 5 กม. และ 2 กม. ในการจัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานทั้งการจัดงาน และตัวนักวิ่งเอง ซึ่งภายหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งจะได้ร่วมกิจกรรมการแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รูปมือร่วมกัน โดยมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังความดีให้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับรู้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง THAIJOGGING.ORG และทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ GoodGuyRun

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

ชวนวิ่ง Good Guy Run ปี 2 ปลุกพลังความดี thaihealth

 

นอกจากนี้มีการสัมมนา “GOOD GUY RUN DNA SEMINAR 2019”  วิ่งดี วิ่งดัง ปังทุกงานวิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการวิ่งมาร่วมให้ความรู้ นำโดย อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร บริษัท MICE & Communication, บางแสน 21, คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด, มร.ทานากะ มานาบุ อดีตผู้บริหารระดับสูงของสมาพันธ์กรีฑาประเทศญี่ปุ่น และเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Tokyo Marathon และ มร.คิมูระ ยาซึโตะ บริษัท R-bies ผู้ดำเนินการเรื่อง Race Technology and Registration, Participation and Database Management, Race management and operations ซึ่งบริหารเรซต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 1,500 อีเวนท์ และบริหารจัดการข้อมูลนักวิ่งกว่า 5 แสนคนในประเทศญี่ปุ่น

 

Shares:
QR Code :
QR Code