ชวนวิ่ง สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ

          จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 16


/data/content/25511/cms/e_ikoptwx23478.jpg


          จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีกหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการแข่งขัน “สสส.สงขลามาราธอน” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักจังหวัดสงขลามากขึ้น และเป็นกิจกรรมหนึ่งของการแข่งขันมาราธอนระดับนานาชาติ


          โดยในปีนี้ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา กับเส้นทางวิ่งใหม่ ชมธรรมชาติแหลมสมิหลา สู่เส้นทางเลียบทะเลสงขลา ผ่านสะพานติณสูลานนท์ สัมผัสชุมชนเมืองเก่าสงขลา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกาะยอ โบราณสถานต่างๆ พร้อมสัมผัสกับดารานักวิ่งอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งการแข่งขัน 4 ประเภท ประกอบด้วย การวิ่งฟันรัน 4 กม., การวิ่งมาราธอน 10.5 กม. , 21.1 กม. และ 42.195 กม. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว


 


 


          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code