ชวนวัยโจ๋เข้าวัดทำบุญรับวาเลนไทน์

  /data/content/19600/cms/ailmuvx34678.jpg        อธิบดีกรมการแพทย์เผย เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวาเลนไลน์ แนะทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจเยาวชน หวังลดปัญหาทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นไทย

          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกระแสวัตถุนิยมทางชาติตะวันตก ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ส่งผลให้พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์ จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาพบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของไทย เมื่อจำแนกอายุของผู้ป่วยพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อย 15-24 ปี ซึ่งเป็นเยาวชนและอยู่ในวัยเรียนพบในสัดส่วนมากที่สุดและมีสัดส่วนการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นทุกปี และพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากกว่า 80 % เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/data/content/19600/cms/bcdefhoqrvxy.jpg

          “ขอแนะนำให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความรักอย่างถูกต้องเหมาะสมช่วงวันวาเลนไทน์ ทั้งนี้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรแนะนำบุตร หลาน ให้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาต่างๆที่จะตามมา โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ควรมีการทำกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในครอบครัว เช่น สอนการบ้าน ปลูกต้นไม้ ดูทีวี ทำอาหาร สำหรับปีนี้มีความพิเศษคือวันวาเลนไทน์ตรงกับวันมาฆบูชา จึงขอเชิญชวนให้คู่รักหนุ่มสาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต” อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว

 

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code