ชวนวัยโจ๋ผลิตสื่อสร้างสรรค์! ‘พลังแห่งรักยุติความรุนแรง’

 

ชวนวัยโจ๋ผลิตสื่อสร้างสรรค์!'พลังแห่งรักยุติความรุนแรง'

 

กทม.ร่วมกับสโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร (Bang kok Youth Club) สมาคมการ์ตูนไทย ทรูคอร์ปอเรชั่น วิธิตาแอนนิเมชั่น และศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้สี่พระยา แถลงข่าวโครงการ “ประกวดการ์ตูนสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ยุติความรุนแรง”

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ประกวดการ์ตูนสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ยุติความรุนแรง” ซึ่ง กทม.ร่วมกับสโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร (Bang kok Youth Club) สมาคมการ์ตูนไทย ทรูคอร์ปอเรชั่น วิธิตาแอนนิเมชั่น และศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้สี่พระยา จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสผู้สนใจผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมประเภทนิทาน การ์ตูน และแอนิเมชั่น ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง” (Love Comic Contest) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน พบว่าการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น โดยแท้จริงแล้วมักเริ่มมาจากพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมาก่อน อีกทั้ง จากรายงานของสำนักกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัวพบว่าโดยเฉลี่ยจะมีสตรีและเด็กถูกทำร้าย 1 คน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง และที่น่ากลัวคือคนที่ลงมือเป็นคนในครอบครัว รวมถึงคนใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ทาง Bangkok Youth Club จึงริเริ่มการนำสื่อสมัยใหม่มาเป็นสื่อในการรณรงค์ที่มีอิทธิพลในการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น และสร้างนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่ที่มีจิตสำนึกต่อสังคม ตลอดจนเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นผ่านการสร้างสื่อการ์ตูน ที่สร้างสรรค์

สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ นิทานสั้นสำหรับเด็ก การ์ตูนภาพ และการ์ตูนแอนิเมชั่น ทุกประเภทการประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นนักเรียน (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) และรุ่นประชาชนทั่วไปผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ภายในวันที่15 ก.ค. หรือดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ love.b a n g k o k y o u t h c l u b . o r gหรือ www . f a c e book.com/bangkokyouthclub

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ