ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวตน thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. ร่วมกับเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านนิทรรศการ ‘Free Spirit Festival รักตัวเองในโลกกดดัน’ พร้อมชวนเล่นการ์ดเกม ‘Free Spirit Dialogue’ เกมฮิตน่าเล่นติด 1 ใน 4 ช่วงกักตัวโควิด-19 สร้างสุขภาวะทางปัญญา


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ กลุ่ม Free Spirit Thailand จัดงานนิทรรศการ “Free Spirit Festival ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ "รักตัวเองในโลกกดดัน" ภายในงานมีเวิร์คชอปเกมการ์ด Free Spirit Dialogue Starter ที่ได้รับการแนะนำให้เป็น 1 ใน 4 เกมที่น่าเล่นช่วงกักตัวสถานการณ์โควิด-19 จากเกมทั่วโลกโดยเว็บไซต์บอร์ดเกม www.tabletopia.com


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. เห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งสุขภาวะทางสังคม กาย อารมณ์ และปัญญา ภายใต้สภาพความกดดันของสังคมปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้ใช้สื่อยึดติดกับค่านิยม และการยอมรับบนสื่อสังคมออนไลน์จนลืมตัวตนของตัวเองไป


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่ หรือ Free Spirit Thailand ช่วยพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงองค์ความรู้และงานด้านสุขภาวะทางปัญญา สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


พร้อมชวนคนรุ่นใหม่สร้างบทสนทนาสำรวจตัวตนด้านในของตนเอง โดยใช้เกมการ์ด Free Spirit Dialogue Starter ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจความหมายของชีวิต รู้จักตัวตน และก้าวข้ามทุกขภาวะสู่สุขภาวะทางปัญญา


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


นายเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ปรึกษา Free Spirit Thailand กล่าวว่า กลุ่ม Free Spirit Thailand คือชุมชนนักสื่อสารและศิลปินรุ่นใหม่ที่ร่วมกันตั้งคำถามกับชีวิต เรียนรู้ตัวตน ค้นหามิติภายในตัวเอง และส่งต่อเรื่องเล่าประสบการณ์ งานศิลปะ รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือการ์ดเกม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้ร่วมกับ สสส. จัดนิทรรศการ Free Spirit Festival ภายใต้หัวข้อ รักตัวเองในโลกกดดัน ที่สร้างประสบการณ์และแง่มุมที่หลากหลายของการมีชีวิต


จากนักสื่อสารรุ่นใหม่ และหนังสือทำมือจากศิลปินมากกว่า 10 ท่าน เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจการมีวิถีสุขภาวะทางปัญญารากฐานสำคัญ ในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อสำรวจตนเอง และพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


นายทอม โพธิสิทธิ์ หนึ่งในศิลปินที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานภาพถ่ายชุด One Last "Word" กล่าวว่า การแสดงออกและการค้นหาความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่ ผ่านผลงานภาพถ่ายและศิลปะก็เหมือนศิลปะแขนงอื่น ๆ ต้องมีการทดลอง การค้นคว้า หาตัวตนของเราคือใคร ออกจากกรอบยอดไลก์ ชื่อเสียง หรือว่าการยอมรับจากคนอื่น ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในโลกของการแข่งขันรวดเร็วและฉาบฉวย


ดังนั้นงานที่จะส่งพลังได้ดีที่สุด หรือสื่อสารเกี่ยวกับตัวตนของเราได้ดีที่สุด คือสิ่งที่เราเอามาจากเรื่องรอบตัว หรือเรื่องที่มันอยู่ภายในตัวตนของเรา ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร สิ่งสำคัญคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


ชวนวัยรุ่นสำรวจตัวตน ผ่านเกมการ์ดเข้าใจตัวเองและผู้อื่น thaihealth


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมผลงาน และร่วมทดลองเล่นเกมการ์ดออนไลน์ได้ทาง www.myfreespirit.net และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Free Spirit Club

Shares:
QR Code :
QR Code