ชวนร่วมมหกรรมโลก “เต้นรณรงค์ปลอดบุหรี่” 2556

 


ภาพประกอบข่าว

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงาน “cover dance anti-smoking campaign 2013 top of the world”

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้จัดงาน “cover dance anti-smoking campaign 2013 top of the world” มหกรรมโลก เต้นรณรงค์ปลอดบุหรี่ 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก และสร้างการรับรู้เรื่องอันตรายจากพิษภัยบุหรี่ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นไทย ได้มีเวทีแสดงความสามารถและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่หันไปพึ่งสิ่งเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดที่เริ่มได้ง่ายที่สุดจากการชักชวนจากเพื่อน รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยในเรื่องการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ ให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภายในงานงานจะมีการรวมนักเต้นกว่า 1,500 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกจะเป็นการโชว์ความสามารถ ของกลุ่มเยาวชนไทยที่นิยมเต้น cover dance และการพูดคุย เรื่อง การรณรงค์ ป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ในกลุ่มวัยรุ่น โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และ รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต วิทยากรจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ส่วนที่สองคือกิจกรรม “cover dance anti-smoking campaign 2013 top of the world” โดยมี นายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีนักเต้นจำนวน 1,500 คน ร่วมเต้นในเพลง “stop” ซึ่งเป็นเพลงประจำโครงการ “cover dance anti-smoking campaign 2013 top of the world” ขับร้องโดยนายภาสกร คลังมนตรี หรือเติร์ด ศิลปินจากค่ายคลังมิวสิค ที่เคยผ่านการประกวด cover dance มาแล้วหลายเวที และยังเป็นนักร้องเพลงไทยสากลปลอดบุหรี่ดีเด่นของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเครือข่ายฯ ได้มีการมอบรางวัลให้กับศิลปิน ดาราในทุกปี

นอกจากนี้ในปีหน้าเครือข่ายฯ ยังมีแผนที่จะจัดงาน “cover dance anti-smoking campaign 2014 top of the world” ให้ยิ่งใหญ่ โดยจะจัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของเขตพื้นที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

 

 

ที่มา : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ