ชวนร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาสา ครั้งที่ 7 “ศิลป์เปลี่ยนโลก”

ศิลปะ นับเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างรังสรรค์สิ่งสวยงามมากมายบนโลกใบนี้ และเมื่องานศิลป์มาพบกับงานอาสา จึงเกิดกิจกรรมดีๆ ขึ้นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนถึงงานอาสาบนเส้นทางศิลป์ ทั้งดนตรี ละครกระบวนการศิลปะในมิติทางสังคม

ธนาคารจิตอาสา (jitarsa bank) ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาสาครั้งที่ 7 ตอน ศิลป์เปลี่ยนโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานอาสาด้วยศิลปะในมิติต่างๆ เช่น ศิลป์อาสา ที่ใช้กระบวนการศิลปะในการถ่ายทอดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ หรือศูนย์ศิลปะบำบัด human center นำศิลปะมาเยียวยาจิตใจ และอื่นๆ มากมาย .

ในวันเสาร์ที่ 15  มิถุนายนนี้ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บ้านเซเวียร์ (อนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่งไปสะพานควาย) สอบถามโทร. 02 6171797 หรือ www.facebook.com/jitarsabank

 

 

ที่มา : สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สสส.)

 

Shares:
QR Code :
QR Code