ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกาย ยางยืดต่อชีวิต

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์


ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกาย ยางยืดต่อชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชวนผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา ลุกขึ้นร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแบบง่ายๆ ด้วยยางยืดต่อชีวิต ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น


ที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ถ.ติวานนท์ จ.ปทุมธานี นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ยืดเส้นเพื่อสุขภาพและสันทนาการสร้างสุขผู้สูงวัย” จัดโดยคณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจำสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน โดยมีนางอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยตนเองพร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะผู้จัดกิจกรรมด้วย


ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน โครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. ได้นำ “ยางยืดต่อชีวิต” พร้อมคู่มือการออกกำลังกายมามอบให้ผู้สูงวัยไว้ใช้ออกกำลังกายแบบง่ายๆ พร้อมกันนี้ได้นำผู้สูงอายุฝึกการบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีด้วยการยืดเหยียดโดยใช้ยางยืด ซึ่งจะช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และร่างกายโดยรวม ทำให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังได้นำชุดความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี อาทิ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ผู้สูงวัยเดินดีไม่มีล้ม และคู่มือวิธีใช้ยางยืดออกกำลังกายแบบง่ายมาแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ