ชวนประชาชนลอยกระทงออนไลน์ ขอให้ไทยมีภาพคำเตือน 85%

เนื่องในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอเชิญคนไทยส่งแรงใจและความปรารถนาดีให้คนไทยมีสุขภาพดีปลอดจากภัยของการสูบบุหรี่ ด้วยการสนับสนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85 % โดยการลอยกระทงออนไลน์ พร้อมทั้งแชร์และกดไลค์

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เนื่องในวันลอยกระทง 17 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นโอกาสดี ที่คนไทยจะได้ทำกิจกรรมส่งความปรารถนาดี ขอความสมหวังให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต และขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรา จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมลอยกระทงออนไลน์ ส่งแรงใจและความปรารถนาดีให้คนไทยมีสุขภาพดีปลอดจากภัยของการสูบบุหรี่ ด้วยการสนับสนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85 % โดยการดาวน์โหลดภาพและส่งข้อความ ได้ที่ http://ashthailand.buffetfamous.com/th/activity_page.php?id=246 แชร์และไลค์ภาพลอยกระทงได้ที่ facebook.com/ashthailand ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85%  ที่เพิ่มจากของเดิม 55% ในขณะนี้ถูกบริษัทบุหรี่ฟ้องร้อง ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ สิ่งนี้จะมีผลทางจิตวิทยาต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้รัฐบาลหลายประเทศเกิดความลังเลในการที่จะออกกฎหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งแรงปรารถนาดีให้ประเทศของเราได้มีนโยบายคุ้มครองสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนไทย ในการป้องกันการสูญเสียและการตายด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต” ศ.นพ.ประกิตกล่าว

ศ.นพ.ประกิตกล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดใหญ่ ทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัยของการสูบบุหรี่ และเป็นหนึ่งในมาตรการที่จำเป็นในการให้การศึกษาแก่ประชาชนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่ไม่ใช่สินค้าธรรมดา แต่เป็นสินค้าเสพติดที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ใกล้ชิด หวังว่าพวกเราคนไทยจะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดสถิติการตายจากโรคจากการสูบบุหรี่ ปีละ 50,700 คน และลดจำนวนเด็กไทยที่เสพติดบุหรี่ถึง 2,200,000 คน  อันเป็นตัวเลขน่าตกใจที่เกิดขึ้นในขณะนี้

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

Shares:
QR Code :
QR Code