ชวนประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learning

ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท e-learning ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพฯ ทุนการศึกษาและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้  (tk park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท e-learning ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจส่งผลงานสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาประเภท e – learning เข้าประกวด สามารถส่งผลงานใน 5 หัวข้อ ดังนี้ 1. เนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เพื่อการปกป้อง ดูแล และป้องกัน/รับมือ  เช่น สภาวะโลกร้อน และภัยจากธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เป็นต้น 3. เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 4. เนื้อหาสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) และ 5. เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 เม.ย.  – 31 ก.ค. 56 โดยให้สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม แล้วจึงดาวน์โหลดใบสมัคร (ตัวจริง) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาพร้อมผลงานประกวด ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 56 (นับจากตราประทับวันที่จากไปรษณีย์เป็นหลัก) วิธีการส่งผลงาน ให้บันทึกผลงานลงแผ่น cd/ dvd (ไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ) ส่งใบสมัคร และผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3c15 ซ.เจริญนคร15a ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th โทรศัพท์ 0-2860-1358 โทรสาร 0-2860-3437

 

 

ที่มา : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Shares:
QR Code :
QR Code