ชวนบริจาคโลหิตทำดีถวายในหลวง

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์เรารักพระเจ้าอยู่หัว


บริจาคโลหิตทำดีถวายในหลวง thaihealth


 สธ.ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เป็นเวลา 9 วัน 


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ. ได้มอบนโยบายให้บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังความดี พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. การเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง ประกอบด้วย สธ. จะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร จัดสวดพระอภิธรรมทุกวันพฤหัสบดี การทำบุญปัญญาสมวาร หรือครบรอบ 50 วัน จะจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 3 วัน การทำบุญสตมวาร หรือครบรอบ 100 วัน จะจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เป็นเวลา 9 วัน


“การจัดนิทรรศการแสดงแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข และให้ลงนามทำความดีถวายพระองค์ท่าน เช่น การเลิกบุหรี่ การเลิกอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา หรืออวัยวะต่าง ๆ เริ่มที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 26 ต.ค. ก่อนที่จะหมุนเวียนไปตามกรมต่าง ๆ และรณรงค์ไปทั่วประเทศจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2559 การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกโรงพยาบาลสังกัด สธ. ปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว หรือ Green and Clean Hospital พร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 27 พ.ย. และการออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล” ปลัด สธ. กล่าว


นพ.โสภณ กล่าวว่า 2. รวบรวมแนวทางพระราชดำริ พระราชดำรัสเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ซึ่งรัฐบาลได้ทำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง และจะสืบสานพระราชปณิธานอะไรต่อไป เช่น โรคเรื้อน ทันตกรรม ไข้เลือดออก โปลิโอ เป็นต้น การทำโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง และ 3. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การออกพื้นที่ดูแลประชาชนที่ท้องสนามหลวงร่วมกับ กทม. และกองทัพ นอกจากนี้ จากการที่สำนักพระราชวังให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. เป็นต้นไป ซึ่งแต่ละจังหวัดจะประสานงานพาประชาชนในแต่พื้นที่เข้ามานั้น ก็จะให้ รพ.สต. จัดทีมดูแลตลอดการเดินทางด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code