ชวนนักปั่นรุ่นเยาว์สร้างปัญญาด้วยการอ่าน

 

ชวนนักปั่นรุ่นเยาว์สร้างปัญญาด้วยการอ่าน

 

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน, ชมรมจักรยาน, บริษัท แอล เอ ไบค์ซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ จัดกิจกรรม “ปั่นปันปัญญา ตอน ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนอ่านสร้างสุข” เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ค้นหาแรงบันดาลใจในการอ่านกับ 3 ห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร

น.ส.ปราณี กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เวลาของลูกหายไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ควรใช้เวลาว่างร่วมกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับลูก ที่จะได้เห็นว่ายังมีเรื่องดีๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ ซึ่งโครงการฯ นี้ จะเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการอ่านและกิจกรรมดีๆ ที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ เด็กได้ใช้พลังในทางที่สร้างสรรค์ เพราะการอ่านจะแตกต่างจากสื่ออื่นๆ เด็กที่อ่านหนังสือจะรู้จักคิดวิเคราะห์ มีจินตนาการมากกว่าเด็กทั่วไป และช่วงเวลาปิดเทอมถือเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่ควรคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้แก่ลูก

สำหรับกิจกรรม “ปั่นปันปัญญา ตอน ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนอ่านสร้างสุข” จะจัดขึ้นตลอดช่วงปิดเทอมกับห้องสมุดทั้ง 3 แห่งของ กทม. ซึ่งแต่ละที่จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยทุกครั้งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมจะต้องนำหนังสือเล่มโปรดมาด้วย เพื่อนำไปแบ่งปันให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่อื่นๆ และในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีนักปั่นจักยานมืออาชีพ มาร่วมให้ความรู้ในการปั่นจักรยานและปั่นควบคู่ไปกับเด็กตลอดทั้งเส้นทางเพื่อความปลอดภัย พร้อมเปิดรับสมัครน้องๆ อายุ 8-15 ปี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.happyreading.in.th

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code