ชวนทั่วไทยถวาย 84 พรรษา ‘ขยับ’ กายาสุขภาพดีชีวีมีสุข

ดร.เกษม นครเขตต์จากสำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กล่าวว่า สสส.และภาคีเครือข่าย ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84พรรษา ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศวัยออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ชวนกันขยับ ทั้งประเทศ”

โดยเห็นว่าช่วงอายุต่างๆ ต้องมีกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาในแต่ละวัยอย่างเหมาะสม สำหรับเด็ก-เยาวชนอายุ 5-17 ปีควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60นาทีและควรเป็นกิจกรรมที่ออกแรงอย่างหนักอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ส่วนผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ควรออกแรงระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์หรือ 75 นาที/สัปดาห์ หรือกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งกิจกรรมที่ออกแรงหนักและปานกลางร่วมด้วยกิจกรรมเสริมกล้ามเนื้อ และสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป สามารถมีกิจกรรมทางกายเหมือนผู้มีอายุ 18-64 ปีได้ ยกเว้นผู้มีปัญหาด้านสุขภาพที่ควรทำกิจกรรมตามศักยภาพของตนเอง

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ในเวลา 30-40 ปีข้างหน้า พบว่าตัวเลขผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นจนมีปริมาณมากกว่าเด็ก ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง หากกลุ่มผู้สูงอายุจะมาพร้อมๆ กับโรคยอดฮิตที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างน่าตกใจไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดัน

ดังนั้น เริ่มขยับตั้งแต่วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่เป็นภาระต่อตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งสุขภาพที่ดีจะต้องเริ่มจากการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย พร้อมๆ ไปกับการดูแลในเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้ลดปัญหาป่วยของผู้สูงวัยได้อย่างแน่นอน ดร.เกษมกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code