ชวนตั้งต้นเลิก "บุหรี่" วันพ่อ

ชวนตั้งต้นเลิก "บุหรี่" วันพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยสุขภาพดีขึ้น อายุยืนขึ้นตั้งแต่ 3-10 ปี พร้อมประหยัดค่าบุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก


ชวนตั้งต้นเลิก "บุหรี่" วันพ่อ  thaihealth

แฟ้มภาพ


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย โดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2547 ว่า "การสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้สมองทึบ ไม่กระฉับกระเฉง การห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่จริงเด็กอายุ 50 ปี ก็ควรจะห้าม" ซึ่งสถานการณ์การสูบบุหรี่ของไทยในปัจจุบันนี้ยังเป็นปัญา โดยชายไทยอายุมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 40 ยังติดบุหรี่ กว่าครึ่งต้องการที่จะเลิกสูบ แต่ไม่ได้ลงมือที่จะเลิกและขากำลังใจที่จะเอาชนะอาการอยากบุหรี่ 


จงขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อปี 2543 ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การอนามัยโลกได้ถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจารึกในโล่ว่า “เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่น และกอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข โดยทรงสร้างแนวทาง ตลอดจนบริบททางวัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย”


"ผมขอเชิญชวนให้นำพระราชดำรัสของในหลวงมาเป็นแรงบันดาลใจ ทิ้งบุหรี่และอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมนี้ และไม่กลับไปสูบอีกต่อไป เพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ศ.นพ.ประกิต กล่าวและว่า ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ก่อนอายุ 30 ปี จะมีกำไรชีวิตโดยอายุยืนขึ้นสิบปี เลิกก่อนอายุ 40 ปีอายุยืนขึ้นเก้าปี เลิกก่อนอายุ 50 ปี อายุยืนขึ้นหกปี และแม้จะเลิกเมื่ออายุ 60 ปี อายุก็ยืนขึ้นสามปี โดยนอกจากอายุจะยืนขึ้นแล้ว สุขภาพโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นด้วย นอกเหนือจากการประหยัดค่าซื้อบุหรี่ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานที่จะไม่สูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ สามารถขอคำปรึกษาได้ตามโรงพยาบาลทุกแห่ง หรือโทรศัพท์ขอคำแนะนำจากสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์


 


 


ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ