ชวน’ชุมชน-ร.ร.-ครอบครัว’ แก้ปัญหายาเสพติด

กทม.เดินหน้าดึงชุมชน-โรงเรียน-ครอบครัว แก้ปัญหายาเสพติด ตั้งเป้า 15 เดือนเห็นผลงานเป็นรูปธรรม

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังการเปิดประชุม “กทม.เดินหน้าแผน กรุงเทพฯ ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” (bangkok clear) ว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย และถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเน้น 2 กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ยาเสพติดจะมีความรุนแรง ดังนั้น กทม.จึงได้มีโครงการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว

ทั้งนี้ กทม.ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะต้องดำเนินการให้เสร็จอย่างเร่งด่วนภายใน 15 เดือน จะต้องมีชุมชนต้นแบบ 50 ชุมชน สถานประกอบต้นแบบ 50 แห่ง อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 12,000 คน และโรงเรียนในสังกัด กทม.438 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือต่อต้านยาเสพติด

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง กทม.กับภาคีเครือข่ายกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตที่ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ประธานชุมชน อาสาสมัครระวังภัยยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกับเจ้าของสถานประกอบการสถานบันเทิง และหอพักในการร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติด

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ปลายน้ำของปัญหาที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งมีการบริหารจัดการได้ค่อนข้างยาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ตนมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพฯตามที่ กทม.ความมุ่งหวัง

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astvผู้จัดการออนไลน์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code