ชวนชมนวัตกรรม อาหาร-เครื่องดื่ม ‘ผู้สูงอายุ’

ที่มา : มติชน


ชวนชมนวัตกรรม อาหาร-เครื่องดื่ม 'ผู้สูงอายุ'  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมกิจการผู้สูงอายุ  ชวนชมนวัตกรรม อาหาร-เครื่องดื่ม 'ผู้สูงอายุ' 21 มิย.นี้


นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่ ผส.ได้ประกาศโรดแมปการจัดแสดงนวัตกรรมผู้สูงอายุตลอดทั้งปี เพื่อรวบรวมผู้ที่ทำงานด้านผู้สูงอายุให้ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้เข้าถึงนวัตกรรมต่างๆ โดยในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ ผส.จะจัดแสดงงานนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ


รองอธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีฟันไม่ครบ 20 ซี่ ทำให้ระบบการขบเคี้ยวอาหารไม่สมบูรณ์ ในงานจึงนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผู้สูงอายุมาจัดแสดง อาทิ เจลลี่โภชนา โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ซึ่งเป็นสูตรอาหารพระราชทาน เหมาะสำหรับการให้โภชนาการกับผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยว กลืน, อาหารข้นหนืดตำรับไทย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รวมถึงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ


 

Shares:
QR Code :
QR Code