ชวนฉีดวัคซีน กำจัดโรคโปลิโอ

อธิบดีกรมคุมโรค เผยยังเฝ้าระวังโรคโปลิโอในไทย พร้อมปูพรมวัคซีนโปลิโอแบบใหม่ 1 ธ.ค. หวังกำจัดเชื้อไวรัสหมดในปี 2563


เฝ้าระวังโรคโปลิโอในไทย thaihealth

แฟ้มภาพ


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ป่วยโปลิโอตั้งแต่ปี 2540 แต่ในปัจจุบันทั่วโลกยังคงมีผู้ป่วยโปลิโอในบางประเทศ ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่โดยเฉพาะการแพร่ระบาดมาจากประเทศที่พบผู้ป่วย องค์การอนามัยโลก จึงได้กำหนดเป้าหมายการกวาดล้างโปลิโอทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศจะร่วมดำเนินงานพร้อมเพรียงกัน โดยแนะนำให้นำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดมาใช้ 1 เข็ม ร่วมกับหยอดวัคซีนโปลิโอชนิดใหม่ ซึ่งวัคซีนชนิดใหม่จะมีประโยชน์เพื่อป้องกันควบคุมโรคโปลิโอให้ดียิ่งขึ้น และเด็กไทยจะปลอดภัยจากเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากประเทศอื่นได้


นพ.อำนวย กล่าวว่า วัคซีนที่ใช้ป้องกันโปลิโอมี 2 ชนิด คือ 1.ชนิดรับประทาน(โอพีวี) และ 2.ชนิดฉีด(ไอพีวี) ซึ่งเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนโปลิโอให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก โดยควรได้รับวัคซีนโปลิโอแบบหยอดครบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน, 1 ขวบครึ่ง และอายุ 4 ปี และต้องได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน


อธิบดี คร. กล่าวอีกว่า วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดนี้ องค์การอนามัยโลก ได้จัดว่าเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงอาจมีได้เล็กน้อย เช่น เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด และจะหายได้เอง พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติภายหลังได้รับวัคซีนไว้แล้ว ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนโปลิโอที่อายุ 4 เดือนจะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซี่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กไทยให้มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโปลิโอทั้ง 3 ชนิด (ชนิดที่ 1, 2 และ 3) และในเดือนเมษายน 2559 จะมีการสับเปลี่ยนวัคซีนรูปแบบรับประทานที่ประกอบด้วยไวรัส 3 ชนิด (ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1,2 และ 3) เป็นวัคซีนรูปแบบรับประทานชนิดที่มีไวรัส 2 ชนิด(ชนิดที่ 1 และ 3) โดยนำเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 ออกไป ซึ่งการสับเปลี่ยนวัคซีนจะดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ทำให้เชื้อโปลิโอชนิดที่ 2 ถูกกวาดล้างหมดไปจากโลก


“ทุกประเทศมีคำมั่นสัญญาร่วมกันและคาดหวังว่าในปี 2563 จะกำจัดเชื้อไวรัสโปลิโอ ทุกชนิดให้หมดไปจากโลกได้ โดยการดำเนินงานนี้ จะเป็นประวัติการณ์ที่สำคัญทางสาธารณสุข ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไป ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422"  นพ.อำนวย กล่าว


 


 


ที่มา : มติชนออนไลน์


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code