ชวนคนไทยฝึกสติ เปลี่ยนเป็นคนใหม่

ชวนคนไทยฝึกสติ เปลี่ยนเป็นคนใหม่ สุขกายสุขใจยิ่งกว่าเดิม ในงาน สัปดาห์ สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข ชีวิตดี๊ดี… ถ้ามีสติ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หัวลำโพง


ชวนคนไทยฝึกสติ เปลี่ยนเป็นคนใหม่  thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงมากขึ้น ทั้งการกิน การดื่ม การสูบบุหรี่ การเคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนมีการผ่อนคลายน้อย ซึ่ง เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายและใจอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงถึงเวลาที่เราทุกคนต้อง หันกลับมาตระหนักและให้ความสำคัญกับการ ใช้ชีวิตดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่กันไปอย่างจริงจัง เพราะไม่มีใครจะดูแลได้ดี เท่าการดูแลตัวเอง และการฝึกสติ เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจและนำมาใช้ ในการบำบัดป้องกันโรค สร้างสุขให้กับชีวิต ได้จริง มีผลการวิจัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ พบว่า การฝึกสติเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันบรรเทาและบำบัด อาการเจ็บป่วยได้อย่างหลากหลาย เช่น ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า พฤติกรรม เสพติด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง โรคอ้วน เป็นต้น โดยเฉพาะอาการปวดเรื้อรัง นอน ไม่หลับ ไมเกรน ภูมิแพ้ หอบหืด ซึ่งมีสาเหตุ ส่วนหนึ่งมาจากความเครียด ทั้งนี้ การฝึกสติ นอกจากช่วยลดความเครียดแล้วยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพกายและใจได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วมารักษา แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนให้ คนไทยมา ฝึกสติ ร่วมกัน เพื่อการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย กรมสนับสนุน บริการสุภาพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ


ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า นับแต่ปี 2532 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีมติให้ทุกวันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชน บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี ที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกสติ เพื่อสร้างสุขในการดำเนินชีวิต ที่จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบัน จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือเรียกง่ายๆ ว่า การไม่เผลอ ยิ่งฝึกมาก ก็เปรียบเสมือนเราได้ โปรแกรมการทำงานของสมองอันใหม่ สมอง มีการสร้างเซลล์สมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เกิดวงจรการเรียนรู้ใหม่ การสั่งการในรูปแบบ ใหม่ๆ ทำให้พฤติกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนากว่าเดิม รอบคอบกว่าเดิม ไม่เผลอ มีความยั้งคิด มากขึ้น เหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เช่น จากเดิมคิดลบ ก็จะเปลี่ยนเป็นคิดบวก เดิมใจร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นใจเย็น หรือเดิม ซึมเศร้าก็จะเปลี่ยนเป็นเบิกบาน


จึงขอเชิญชวนมาร่วมฝึกสติที่งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2558 มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข ชีวิตดี๊ดี… ถ้ามีสติ โดยได้จัดในรูปแบบตลาดนัดสติสร้างสุขครอบคลุมทุกกลุ่มวัย สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อาทิ พัฒนา สติกับสัมผัสทั้ง 5 ในวัยเด็ก สติกับการกิน สติกับการออกกำลังกาย สติกับการพัฒนาสมองในผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการเสวนาจากประสบการณ์จริงของคนดังในการใช้สติ กับการดำเนินชีวิต จาก สมจิตร จงจอหอ นักมวยโอลิมปิกเหรียญทอง, วรัฏฐา เจริญ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ ตลอดจนชม มินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน โจ-ก้อง และสาระบันเทิงจากศิลปินดันดารา 


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code