ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังเจริญ

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังเจริญ  thaihealth


ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังเจริญ ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพิ่งเริ่มรวมตัวเป็นชมรมเมื่อปีก่อน แม้ว่าจะมีชมรมผู้สูงอายุของตำบลอยู่แล้ว แต่การทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเล็กจะสะดวกและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องว้าเหว่เงียบเหงาในช่วงบั้นปลายชีวิต


กิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้กำลังดำเนินการคือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม แม้ว่าการรวมกลุ่มออกกำลังกายเคยดำเนินมาแล้วแต่ระยะหลังได้หายไป สมาชิกทุกคนเห็นว่าควรกลับมาร่วมกันใหม่อีกครั้ง ส่วนกิจกรรมการไปทำบุญที่วัดซึ่งบางครั้งผู้สูงอายุต้องพึ่งพาลูกหลานหรือคนอื่นให้ไปส่งที่วัด ก็มาคิดแก้ปัญหาอาจมีบริการรับส่งผู้สูงอายุไปวัด ให้เยาวชนลูกหลานมีส่วนร่วม ชักชวนผู้ที่จะมีอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้เตรียมความพร้อมมีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมากขึ้น


หลังจากมีการพูดคุยถึงทิศทางและเป้าหมายของการทำงาน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหวังว่ากิจกรรมต่างๆจะช่วยให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านวังเจริญมีสุขภาวะดีได้ เพราะได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ผู้นำท้องถิ่น อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เป็นต้น


คนแก่บ้านฉันนั้นสุขจริงๆ

Shares:
QR Code :
QR Code