ชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม”

เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ 


ชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealthชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealth


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม(University Network for Change : UNC)  โดยมีผลงานของนักศึกษาจาก 14 คณะ 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน  2558 ที่บริเวณชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ(สสส.) 


สำหรับผลงานของนักศึกษา อาทิ ผลงาน“Will share” จากคณะมัฑณศิลป์ มหาวิทยาลัย  ศิลปากร ผลงาน “(IM)PORTFOLIO พอร์ทโฟลิโอข้ามชาติ” จากคณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต ผลงาน“ท่าเปลี่ยน” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ผลงาน“No Coal Save Krabi” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น


ชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealthชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealthชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealth


สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานเยาวชนได้ที่ โซเชี่ยลมีเดีย  Facebook : ThailandAcitveCitiZen Facebook : University Network for Change : UNC  Facebook :  มูลนิธิสยามกัมมาจล และ www.scbfoundation.com


 


 


ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code