ชงยกเลิกใช้แร่ใยหิน 2-5 ปี

กรอ. ชงครม. ยกเลิกใช้แร่ใยหินใน 2-5 ปี ชี้กลุ่มกระเบื้องมุงหลังคายังขาดผลศึกษาที่ชัดเจน และมีผลกระทบวงกว้างต่อผู้บริโภค ต้องใช้เวลานานถึง 5 ปี เพื่อความรอบคอบ

นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้แผนการยกเลิกใช้ใยหินไครโซไทล์ของ กรอ.ได้รับการพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และส่งเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคระรัฐมนตรี (สลค.)แล้ว ซึ่งจะมีการสอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจัดวาระเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะกำหนดแนวทางยกเลิกใช้แร่ใยหินในสินค้า 5 รายการ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของแร่ใยหินต่อสุขภาพจึงควรลดและเลิกใช้แร่ใยหิน แต่การยกเลิกต้องใช้เวลาและพิจารณาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อกฎหมายด้วย

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวกำหนดแนวทางการเลิกใช้แร่ใยหิน 2 กลุ่มคือ 1.กระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องยางปูพื้นกำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบภายใน 2 ปี เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนหรือใช้วัสดุอื่นทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ ซึ่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะเตรียมออกกฎหมายบังคับยกเลิกใช้ในช่วงเตรียมตัว 2 ปี และ 2.กระเบื้องมุงหลังคาผ้าเบรกและคลัตซ์ ท่อซีเมนต์ใยหิน กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 5 ปี เนื่องจากยังขาดผลการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของแร่ใยหินที่มีผลต่อสุขภาพและมาตรการป้องกัน

 “การยกเลิกใช้แร่ใยหินในสินค้ากลุ่มที่ 2 มีผลกระทบกว้างต่อผู้บริโภค เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องรอบคอบ ที่ผ่านมา กรอ.สนับสนุนให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินแต่การยกเลิกต้องมีแผนการที่ชัดเจนเพื่อให้ปฏิบัตได้และต้องมีเวลาปรับตัว ซึ่งที่ผ่านมาการยกเลิกมีความล่าช้าเพราะผู้ประกอบการกังวลถึงความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์แต่หลังจากนี้ผู้ประกอบการควรปรับตัว” นายณัฐพล กล่าว

นายณัฐพล กล่าวว่า หาก ครม.เห็นชอบให้ตามที่เสนอให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว กรอ.จะต้องออกกฏหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการห้ามใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ โดย กรอ.จะใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรงงาน ในการกำหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิตในโรงงาน ซึ่งสามารถห้ามใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตในโรงงานได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

Shares:
QR Code :
QR Code