ฉายหนังวิทย์ฯ การปฏิวัติอาหาร

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Science Film Festival


ฉายหนังวิทย์ฯ การปฏิวัติอาหาร thaihealth


งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 


เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-23 ธ.ค. 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การปฏิวัติทางอาหารเป็นทางออกสำคัญที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน และสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้น ด้วยการบริโภคอาหารตามฤดูกาล รับประทานพืชผักผลไม้ที่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า ภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลปีนี้มีจำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย, โคลอมเบีย, คิวบา, แคนาดา, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และไทย ผู้ที่สนใจสามารถชมฟรี โดยติดต่อได้ที่ศูนย์ฉายทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาค ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th

Shares:
QR Code :
QR Code