จ.เลย จัดงานประเพณีบุญหลวง-ผีตาโขน -ปลอดเหล้า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.เลย จัดงานประเพณีบุญหลวง-ผีตาโขน -ปลอดเหล้า thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย ปลอดเหล้าอีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสรุปความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย ประจำปี 2560 ระหว่างคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560  และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ห้องประชุมไมตรี ชั้น 2 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย และผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย สนับสนุนการจัดงานประเพณีปลอดเหล้าอีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย


ทั้งนี้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน แต่ละปีจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะมีขบวนรถแห่การแสดงและการละเล่นผีตาโขนของชุมชนอย่างสนุกสนาน มีความยาวของริ้วขบวนหลายกิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โดยในปีนี้ขอเชิญชวนชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ในการรณรงค์สร้างกระแสให้ชุมชนได้ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกแต่ก็จะพยายามที่จะจัดเป็นงานปลอดเหล้าเบียร์ ที่บริเวณสนามในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2560

Shares:
QR Code :
QR Code