จ.เพชรบูรณ์ จัดเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ จ.เพชรบูรณ์ ลด ละ อบายมุข  thaihealth


จ.เพชรบูรณ์ จัด เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ประจำปี 2559


21 พฤษภาคม 2559 ที่ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ประจำปี 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดขึ้น มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน


ว่าที่ร้อยโท ณัฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก กล่าวว่า งานเดินวิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา และรณรงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งสมาธิเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น และมุ่งหวังที่จะให้มวลชนที่รักการออกกำลังกายได้เข้าวัดทำบุญถือศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและสังคมโดยรวม


สำหรับระยะทางเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระยะทาง 3 กิโลเมตรและ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับ หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ