จ.อุตรดิตถ์ หนุนให้ประชาชนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จ.อุตรดิตถ์ หนุนให้ประชาชนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในโครงการ "Thailand Big Move Road Safety"


เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นโครงการ "Thailand Big Move Road Safety" ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของพื้นที่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ประกอบด้วย พล.ต.ต.พยูห์ธนะ ศรีสืบวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีตำรวจภูธรพญาแมน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงชนบท สำนักงานคปภ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้สัมภาษณ์


โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ด้านการจราจรปลอดภัยคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองปลอดภัย (Safety City) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระยะที่ 1 โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี รวมทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลการสงกรานต์ซึ่งพบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนมากถึงร้อยละ 75 ส่วนสาเหตุปัจจัยด้านยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมของถนนจะเป็นในลำดับรอง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองปลอดภัยด้านการจราจรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของพื้นที่มีเป้าหมายการดำเนินงานจะดำเนินการตลอดทั้งปี มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บต้องลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา


ทั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งถอดบทเรียนการปฏิบัติบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองปลอดภัยด้านการจราจรปลอดภัยในระยะที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนในระยะต่อไป ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่จุดเสี่ยงนำโดย นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างถาวร ณ บริเวณปั้มน้ำมันปตท.บ้านเกาะ

Shares:
QR Code :
QR Code