จ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรคนหัวใจหิน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


จ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรคนหัวใจหิน  thaihealth


เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตร ให้บุคคลต้นแบบ 123 คน หลังงดเหล้าครบพรรษา


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ ในการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ตามโครงการคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีบุคคลต้นแบบจำนวน 123 คน เข้ารับมอบ


นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ได้เชิญชวนประชาชนในจังหวัดที่มีความประสงค์จะงดเหล้าในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งการมอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบ ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุคคลที่ร่วมโครงการได้มีกำลังใจ และมีความพยายามที่จะสามารถลด ละ และเลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code