จ.อุดรธานี จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.อุดรธานี จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 thaihealth


อุดรธานีขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเวทีถนนปลอกภัย 4.0 การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภาคี ในการจัดทำแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว แล้วนำแผนที่ได้ไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


จ.อุดรธานี จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 thaihealth


นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สาเหตุสำคัญของการอุบัติเหตุมาจากคน รถ และถนน กล่าวคือ คนที่มีพฤติกรรมการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ,รถเกิดจากการชนท้าย และชนรถการเกษตร ,ถนนเสี่ยง โดยเฉพาะถนนอุดร-สกลนคร เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติทางถนน


ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีงบประมาณ 2561 โดยเน้น 8 มาตรการหลัก อาทิ มาตรการควบคุมความเร็ว ,มาตรการป้องกันเมาแล้วขับ ,มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ,มาตรการป้องกัน คนเสี่ยง / รถเสี่ยง /ถนนเสี่ยง ,มาตรการป้องกันการชนท้ายรถจอดริมทาง ,มาตรการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ,มาตรการเยียวยาหลังเกิดเหตุ และตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมายร้อยละ 50 ของตำบล เสียชีวิตสูงในทุกอำเภอ โดยจะเริ่มรณรงค์และบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 นี้เป็นต้นไป


ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ประสานบริษัทประกันภัยเปิดรับทำ พ.รบ.ภาคบังคับที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงเจ้าของรถมีบัตรประชาชนและคู่มือรถก็ทำได้ ซึ่งหากท่านทำประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับความคุ้มครองทันทีภายใน 7 วัน คือ ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท และหากบาดเจ็บและต่อมาทุพพลภาพได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาท (วงเงินส่วนที่เหลือ บาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บ. เสียชีวิต สูงสุด 300,000 บาท รอสรุปผลคดี โดยให้เบิกจากบริษัทประกันภัยของรถฝ่ายผิด)


สอบถามรายละเอียดเรื่องประกันภัยภาคบังคับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สายด่วน 1791 (โทรฟรีทั่วไทย) หรือติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4222-11 78 มือถือ 08-9710-5578

Shares:
QR Code :
QR Code