จ.หนองบัวลำภู เตรียมขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


จ.หนองบัวลำภู เตรียมขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


แฟ้มภาพ


ใกล้เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษา ทางจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบาย งดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย ต้าน Covid-19


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัยต้าน Covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู 8 หน่วยงาน 6 อำเภอ” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันปัจจัยเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และเนื่องด้วยประเทศไทยนั้น มีงานบุญประเพณีและเทศกาลสำคัญต่างๆ อยู่มากมาย ซึ่งจากการดำเนินงานแบบเดิมอาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ Covid-19 เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากและเมื่อมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราจะทำให้ขาดการดูแลสุขภาพที่จำเป็น เช่น การล้างมือการสวมหน้ากากอนามัย หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม


เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จึงได้เห็นควรให้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีหลักยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. ชุมชนสู้คนสู้เหล้า 2. เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 4. พัฒนาศักยภาพเยาวชนลดนักดื่มหน้าใหม่และ 5. สนับสนุนเครือข่ายภาคีเข้มแข็ง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ