จ.สมุทรปราการ สร้างศูนย์เรียนรู้ สู่ `เด็กไทยแก้มใส`

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


จ.สมุทรปราการ สร้างศูนย์เรียนรู้ สู่ `เด็กไทยแก้มใส` thaihealth


จ.สมุทรปราการจัดงาน "เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ" น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สร้างศูนย์เรียนรู้….สู่ “เด็กไทยแก้มใส”


จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาคี จะได้จัดงาน "เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ" ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป อันเนื่องด้วยมีความห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย โดยพร้อมที่จะแก้ปัญหาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ จึงน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส เจริญตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม 3 แห่ง ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมี สสส. เป็นผู้สนับสนุนทั่วประเทศ 120 แห่ง เพื่อร่วมสร้างต้นกล้าเด็กไทยแก้มใสให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างต้นกล้าให้แผ่นดิน หวังให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มุ่งสู่การพัฒนาให้เด็ก และเยาวชนเติบโตสมวัย โดยภายในงานได้มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก กรรมการทรงคุณวุฒิ สสส. , ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และผู้อำนวยการจากโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสในจังหวัด มาร่วมงานในพิธีเปิดดังกล่าว


โดยทั้งนี้ในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้โครงการเด็กไทยแก้มใสตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนาการ, การจัดแปลงสาธิตเกษตรโรงเรียน, การจัดตลาดนัดเด็กไทยแก้มใส, ตัวอย่างโครงการอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการของโรงเรียน และกิจกรรมเสวนาต่างๆ จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มากมายอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code