จ.สงขลา จัดเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร”

ที่มา : เว็บไซต์ news.gimyong.com


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ news.gimyong.com


จ.สงขลา จัดเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร”  thaihealth


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร” นักสู้จิตอาสา งดเหล้าครบพรรษา ทำความดีถวายพ่อ


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่วัดแก้วสว่างวนาราม ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการจัดงานเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร” นักสู้จิตอาสา งดเหล้าครบพรรษา ทำความดีถวายพ่อ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา มีนายทวีวุฒิ สังข์สิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี มีนางสาวธิรดา ยศวัฒนะกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนให้เป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น เพื่อทำงานรณรงค์งดเหล้า เริ่มจากการรณรงค์ให้สิ่งแวดล้อมปลอดเหล้า ต่อมาคือ ทำให้เลิกเหล้าจึงเกิดเป็นโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งต้องการชวนให้คนเกิดแรงบันดาลใจในการเลิกเหล้า ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 12 ปี แล้ว แต่ตลอดระยะเวลา 12 ปี ก็ยังมีคนที่เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา จึงได้เปลี่ยนมาเป็นโครงการ งดเหล้าครบพรรษา ขึ้น


สำหรับการจัดงานเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร” นักสู้จิตอาสา งดเหล้าครบพรรษา ทำความดีถวายพ่อ ในครั้งนี้มีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน และเพื่อจะไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด โดยจะเน้นความร่วมมือจากชุมชน ในการชวน ช่วย ชม เชียร์ ให้คน ลด ละ เลิกการดื่มสุรา จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการฯ นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ทำดีถวายพ่อ คำสัญญาจากจิตอาสา นักสู้คนหัวใจเพชร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


จ.สงขลา จัดเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร”  thaihealth


ในปี 2560 นี้ มีคนหัวใจหิน ที่เอาชนะใจตนเอง งดเหล้าครบพรรษาได้จำนวน 12 คน และคนหัวใจเพชร ที่เลิกเหล้าได้อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป จนถึงตลอดชีวิต จำนวน 13 คน และอีกเรื่องที่น่ายินดี คือ มีผู้นำต้นแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ได้แก่ นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแห 


พร้อมกันนี้ในแต่ละจังหวัดได้มีการจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจคนที่กำลังจะเลิกเหล้าให้สามารถทำความตั้งใจได้สำเร็จ โดยมีนายอุดม เพ็ชรธนู คนหัวใจเพชร คนแรกของจังหวัดสงขลาเป็นประธานชมรมคนหัวใจเพชรสงขลา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ