จ.ลำพูน เชิดชูเกียรติ ‘บุคคลต้นแบบเลิกดื่มสุรา’ ได้เด็ดขาด

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.ลำพูน เชิดชูเกียรติ 'บุคคลต้นแบบเลิกดื่มสุรา' ได้เด็ดขาด thaihealth


จังหวัดลำพูนเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ ที่สามารถเลิกดื่มสุราโดยเด็ดขาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโครงการคนหัวใจหินสู่คนหัวใจเพชร ซึ่งเป็นการยกย่องบุคคลตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติตนให้สามารถเลิกดื่มสุราโดยเด็ดขาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพที่ดีและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมจามเทวี ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอประจำเดือน มีนาคม 2561 ก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ บุคคลตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติตนให้สามารถเลิกดื่มสุราโดยเด็ดขาด ตามโครงการคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชรจิตอาสาทำดี ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่เครือข่ายประชาชนงดเหล้าที่สามารถเลิกดื่มสุราและให้คำแนะนำบุคคล ที่ดื่มสุรา และเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ ลด ละ เลิก ห่างไกลจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่ นายประเสริฐ  มูลงาม เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อ.บ้านธิ , นายสถิตย์  ดัสดี  เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อ.ป่าซาง ,  นายปิ่นคำ ปุ๊คแค เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อ.ทุ่งหัวช้าง , นางแสงจันทร์ มโนสร้อย เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อ.เวียงหนองล่อง และ น.ส.อาภาภร  ปัญโญ  เครือข่ายประชาคมงดเหล้า อ.ลี้


โครงการคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ( สคล. ) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เครือข่ายทุกอำเภอ ลดปริมาณนักดื่มหน้าใหม่ เน้น กิจกรรม ชวน ช่วย ชม และเชียร์ ให้มีการ ลด ละ เลิกการดื่มสุรา โดยเริ่มจากช่วงก่อนเข้าพรรษา สำหรับจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเชิดชูคนบวชใจ ปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา ครบ 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 646 คน และมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าตลอดชีวิต ครบ 3 ปีขึ้นไป ( คนหัวใจเพชร ) จำนวน 63 คน  ซึ่งจะมีการขยายผลและสร้างเครือข่ายขยายไปทุก หมู่บ้าน และ ทุกอำเภอในจังหวัดลำพูนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code