จ.ระยอง รณรงค์งดเหล้า “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพโดย สสส.


จ.ระยอง รณรงค์งดเหล้า


ประชาคมงดเหล้าฯ จ.ระยอง เดินสายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา "ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า"


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโชติ ฟางลอย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดระยอง และรองประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดระยอง รุ่น 2 พร้อมคณะ เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อรณรงค์โครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ภายใต้แนวคิด "ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา เพื่อฟื้นสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราลดการเกิดอุบัติเหตุและยังเป็นการประหยัดรายจ่ายของประชาชนด้วย


จ.ระยอง รณรงค์งดเหล้า


โดยประธานประชาคมงดเหล้าฯ จังหวัดระยอง พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการและผลการเดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดระยอง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีนอกจากจะช่วยให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและโทษของสุราแล้วยังเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเมาแล้วขับอุบัติเหตุต่าง ๆเหตุทะเลาะวิวาทและยังเป็นการประหยัดรายจ่ายของประชาชนอีกทางหนึ่ง


นอกจากนี้ประธานประชาคมงดเหล้าฯ จังหวัดระยอง พร้อมคณะ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษากับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดระยองอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code