จ.พะเยา แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน ป้องกันโควิด-19

ที่มา : แนวหน้า


จ.พะเยา แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


จ.พะเยาเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยผลิตจากผ้าให้ชาวบ้านกว่า 1,000 ชื้น ป้องกันโควิด-19


นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวจุฬาสินี โรจนะกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า 1,000 ชิ้น ทำการแจกจ่ายให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา หลังกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ช่วยกันตัดเย็บและผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยาไว้ใช้ ป้องกันไวรัสโควิด-19


โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวนั้น เป็นการผลิตที่กลุ่มแม่บ้านช่วยกันตัดเย็บโดยสามารถที่จะเปลี่ยนที่กรองบริเวณด้านในของหน้ากากอนามัยได้ และสามารถที่จะนำไปซักใช้ใหม่ได้ ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปนั้นหน้ากากอนามัยยังคงมีความขาดแคลนอยู่และหาซื้อได้ค่อนข้างยากและมีราคาแพง ดังนั้นในหลายพื้นที่เริ่มที่จะผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มที่จะให้กลุ่มแม่บ้านทำการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เองและทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code