จ.พะเยา อบรมใช้กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน 


ภาพประกอบจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน 


อบรมการใช้กฎหมาย ควบคุมแอลกอฮอล์ thaihealth


จังหวัดพะเยา จัดอบรมการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมแอลฯ ปี พ.ศ.2551


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบควบคุมการผลิต และจำหน่ายสุรากลั่นชุมชน การคุ้มครองเด็กเยาวชน หรือผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมแอลฯ ปี พ.ศ.2551


ในการนี้ต้องขอบคุณการปกครองจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โดย พ.ต.อ. อภิรักษ์ รักไร่ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา อัยการจังหวัด และเครือข่ายเฝ้าระวังลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดพะเยาในการเข้าร่วมอบรม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ