จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code