จ้างออกแบบและดำเนินการบริหารจัดการนิทรรศการเพื่อสื่อสารความเข้าใจในประเด็นบ้าน/เมืองปลอดภัย และการออกแบบเพื่อทุกคน ในงาน Thailand Friendly Design Expo ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ