จ้างออกแบบและจัดกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบและบ่มเพาะนวัตกร ภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกรนักสร้างสุของค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code