จ้างสื่อสารรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล ซูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุข เพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code