จ้างสอบทานระบบบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ