จ้างวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code