จ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากชุมชนเพื่อจัดทำของที่ระลึกสุขภาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ