จ้างพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเชิงผลลัพธ์สำหรับเจ้าหน้าที่นักวิชาการ สสส. MOdule 1 การวางเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ และการพัฒนาโปรแกรมผลลัพธ์ของแผนงานยุทธศาสตร์ (Strategic Plan Development) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code