จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตรสร้างและพัฒนาสมรรถนะล้มแล้วลุกเร็วในสถานที่ทำงาน(Building Resilience in Workplace) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code