จ้างพัฒนาระบบ e-Audit เพื่อรองรับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code